Logo skadedyrshop  Logo pelias.no

Latinsk navn: Formica fusca

Sauemaur / svart sauemaur er svart og finnes over store deler av Norge. Arbeiderne til sauemauren varierer i størrelse fra 4,5 til 7,0 mm. Flygemaurene, det vil si dronninger og hanner, kan være opptil 9,5 mm lange. Det første leddet i antennene er helt glatt uten utstående børster. Dette, og den noe større størrelsen, skiller sauemaur fra svart jordmaur.

Sauemauren lever i forholdsvis små kolonier, og kan etablere kolonier i isolasjon eller råteskadet trevirke.

  • sauemaur-01
  • sauemaur-02
  • sauemaur-03
  • sauemaur-04
  • sauemaur-05
  • sauemaur-07

Sauemaur ( Formica Fusca ), svart sauemaur

Atferd og biologi for sauemaur

Sauemaur-kolonier finner man vanligvis i råtne trestubber eller i jord under steiner. Om vinteren eller tidlig om våren kan de forekomme innendørs, på jakt etter mat. Hvis ikke reiret deres befinner seg i huset, er ikke dette til skade og maurene vil sannsynligvis forsvinne av seg selv.

Føde

Sauemaur lever hovedsakelig av små insekter og honningdugg.

Skadeomfang og risiko

Sauemaurkolonier finnes iblant inne i hus, i råteskadet treverk eller isolasjon. Skadeomfanget er begrenset, fordi sauemauren lever i små kolonier som sjelden overstiger 500 individer.

Bekjempelse

  • Finne reiret og fjerne det.
  • Legge ut forgiftet åte.