Logo skadedyrshop  Logo pelias.no

Latinsk navn: Monomorium pharaonis

Faraomauren er gul-brune og ca. 2 mm lang. Dette er en tropisk maurart som ikke lever fritt i Norge. Den er importert fra tropiske land og kan bli plagsom i bygninger. Nye samfunn etableres ved at en dronning utvandrer sammen med en del arbeidere fra et eksisterende samfunn, og danner et nytt.

  • faraomaur_01
  • faraomaur_03
  • faraomaur_04
  • faraomaur_05
  • faraomaur_06
  • faraomaur_07

Atferd og biologi for faraomaur

Faraomaur krever en temperatur på 27-38 grader C og høy luftfuktighet. Jo flere varmekilder det er i en bygning, desto større utbredelse.

Føde

Faraomauren er nærmest altetende. Den finnes oftest i forbindelse med søtsaker, men spiser også kjøttvarer, ost, åtsler og døde insekter.

Skadeomfang og risiko

Faraomaur (Monomorium pharaonis)I Norge har faraomaur forekommet i bedrifter som produserer næringsmidler, og har da sannsynligvis fulgt med i råvarer. Det er også avdekket aktiviteter i faraomaur i boliger og boligblokker. De har da sannsynligvis fulgt med flyttelass eller bagasje fra tropiske strøk.

Faraomaur kan også spise kjøtt, og i tilfeller hvor sykehus har fått problemer med faraomaur kan disse overføre smitte til sterile områder. I noen tilfeller er det registrert at faraomaur har kommet inn i sår på pasienter for a spise.

Næringsmiddelbedrifter som får problemer med faraomaur kan spre samfunn til andre steder gjennom sine varer m.m. Faraomaur kan f.eks. følge med i matpakker fra bolighus som har problemet og inn i bedrifter. Det er ofte vanskelig å se faraomauren, da den er liten og lys, og det kan ta lang tid før den blir oppdaget.

Bekjempelse

Faraomaur kan leve i svært små samfunn på kun noen få maur. Derfor er det normalt ikke godt nok å kjøpe en insektspray. Sannsynligheten for å overse en eller flere Faraomaursamfunn er svært stor. Normalt igangsetter vi en prosess med kartlegging og bruk av forgiftet åte. En bekjempelsesprosess kan ta måneder.

Når det oppdages faraomaur må det gjennomføres en omfattende kartlegging i bygningen for å avgrense områder med aktivitet. Det har erfaringsmessig vist seg vanskelig å bekjempe faraomaur med sprøytebehandlinger, da samfunnene ofte er godt etablert inne i bygningskonstruksjoner.

Bekjempelse av faraomaur utføres i hovedsak ved at det legges ut maurfelle med maurgift eller et steriliserende hormon som arbeidsmaur bringer tilbake til samfunnet. De forer dronningene med dette slik at samfunnet dør ut. Det er en tidkrevende prosess som må følges opp over flere måneder. 

Forebyggende tiltak

Den viktigste måten å forebygge mot faraomaur er å sikre/kontrollere varer, flyttelass og reiseeffekter, som kommer fra tropiske land og til Norge. Men faraomaur kan også spre seg fra bygning til bygning i Norge med varer og flyttelass. Et faraomaursamfunn får fint plass i et hjørne på en fyrstikkeske, og kan ha samfunn i f.eks. stekeovner, kaffetraktere og andre elektriske apparater.

Ønsker du å forsøke på egenhånd?

Se våre produkter i vår skadedyrshop for å bekjempe maur / bli kvitt maur!