Logo skadedyrshop  Logo pelias.no

Stokkmaur (Camponotus ligniperdus), maur i huset, maur, maur som skadedyr, bekjempelse av maurDet finnes over femti frittlevende maurarter i Norge. På denne websiden tar vi for oss de artene som kan dukke opp i eller nær hus og derfor regnes som skadedyr. Formålet er å gi informasjon som kan hjelpe deg til å identifisere og bekjempe maur før de gjør stor skade på bygninger. Maurartene det gjelder er:

Atferd og biologi

Skogmaurtua er den mest kjente typen maurreir, men det er ikke den vanligste
Maurtua er den mest kjente, men ikke den vanligste typen maurreir

Maur lever i reir eller kolonier av reir, - dette varierer fra art til art. Den typen reir som er mest kjent er skogmaurtua, men den mest utbredte typen er jordreir.

Noen arter kan lage reir i treverk og trives godt i isolasjon inne i vegger. Noen bygger reir langs mur eller under steiner og heller. Disse maurartene kan være svært plagsomme å få i hus, og kan gjøre store materielle skader.

I noen tilfeller representerer maur en mulig smittefare.

Maur som skadedyr

Stokkmaur (Camponotus ligniperda) kan gjøre stor skade på konstruksjonerSkade på bygninger

Når maur slår seg til inne i hus, har de enten kommet inn gjennom hull i konstruksjonen eller de er fraktet inn som blindpassasjerer i bagasje eller med andre gjenstander. Maur kan naturligvis også forville seg inn i hus, og vil forsvinne igjen like fort som de kom. Men får du inn "feil type" maur, er det viktig å ta affære så raskt som mulig.

Maur som lager reir inne i vegger, gjør skade på treverk og isolasjon. Det er viktig å forstå at verken sukkermaur, stokkmaur, brun jordmaur eller andre typer av maur spiser treverk. Rester etter ødeleggelsene kan blant annet finnes langs gulvlister eller i hauger nær reiret.

Skade for mennesker/husdyr

Maur som beveger seg mye rundt inne i hus kan bære smitte med seg fra sted til sted. Risikoen for smittespredning er størst på sykehus, sykehjem og lignende institusjoner.

En del maur kan stikke eller bite, og det kan være til dels svært ubehagelig.

I tillegg til å gjøre direkte skade, kan maurplage i eller rundt huset gå ut over trivselen til mennesker og dyr som bor der.

Bekjempelse av maur

Hvis det kryr av maur inne i huset, eller du finner klare tegn på ødeleggelse, bør du sette i verk tiltak for å bekjempe maur. Har du bare en mistanke å gå etter, er det en god idé å starte med å finne ut hvilken art mauren tilhører. Hvilken strategi man velger i forbindelse med bekjempelse, varierer fra art til art og etter skadeomfang, miljøforhold osv.

Noen vanlige virkemidler i bekjempelse av maur som skadedyr:
  • Finne ut hvor reiret er, ødelegge det og ta livet av dronningen
  • Finne ut hvilke matkilder maurene har og fjerne eller blokkere tilgangen til disse
  • Legge ut forgiftet åte

Du finner mer detaljert informasjon om bekjempelse i artiklene om hver enkelt maurart.

Profesjonell hjelp til skadedyrbekjempelse

Bekjempelse av maur kan være tidkrevende og krever ofte at man arbeider målrettet og strategisk. Det kan være en fordel å søke hjelp fra profesjonelle til dette.

I tilfeller der stokkmaur er problemet, bør man helst overlate jobben til profesjonelle. Alle reir og satelilttkolonier må bekjempes, og dersom angrepet ikke kommer raskt og målrettet, vil dronningen unnslippe og opprette et nytt reir .

Hvis du vurderer profesjonell bistand, kan du helt uforpliktende ringe PELIAS og diskutere problemet, eller sjekke ut "skadedyrguiden" for å lese mer om tips mot maur. Hvis du vil forsøke selv først kan du gå til vår - skadedyrshop.no - og kjøpe "gjør det selv" produkter mot maur - feks. maurkverk.